ប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសចិនកើនឡើង១៣,៦% ក្នុងរយៈពេល១០ខែដំបូង

0

ចិន៖​ ការិយាល័យស្ថិតិជាតិ (NBS) បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើង 13,6 ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល 10 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2018 គឺធ្លាក់ចុះពីកំណើន 14,7 ភាគរយសម្រាប់រយៈពេលពីខែមករាដល់ខែកញ្ញា។

យោងតាម ​​NBS បានឱ្យដឹងថាផលចំណេញនៅក្នុង 34 នៃ 41 វិស័យដែលត្រូវបានស្ទង់បានកើនឡើងធៀបនឹងមួយឆ្នាំមុនដែលមិនមានការផ្លាស់ប្តូរចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែកញ្ញា។

នៅក្នុងខែតុលាប្រាក់ចំណេញរួមគ្នានៅក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំជាង 20 លានយ័នស្មើនឹង 2,88 លានដុល្លារអាមេរិកបានកើនឡើង 3,6 ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំស្មើនឹង 548 ពាន់លានយ័នដែលមានកម្រិត 0,5 ភាគរយទាបជាងកាលពីខែកញ្ញា។

យោងតាម ​​NBS វិស័យដែកថែបសម្ភារៈសំណង់ប្រេងនិងសារធាតុគីមីបានរួមចំណែក 75,7 ភាគរយចំពោះការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញឧស្សាហកម្ម។នៅចុងខែតុលាសមាមាត្របំណុល – ទ្រព្យសម្បត្តិនៃក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗបានធ្លាក់ចុះ 0,5 ពិន្ទុនៃភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុនមកនៅត្រឹម 56,7 ភាគរយ។