ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុនអាចបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល១ពាន់លានយ៉េន ដោយសារជំងឺCovid-19

តូក្យូ  នេះបើយោងតាមការប៉ាន់ស្មាន របស់អង្គការ អាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុកថា ការរាតត្បាត វីរុសឆ្លង លើពិភពលោកអាចបណ្តាលឲ្យមានការធ្លាក់ ចុះចំនួន ១ពាន់លានយ៉េន (៩,៣ ពាន់លានដុល្លារ) ក្នុងប្រាក់ចំណូលរួមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មអាកាសចរណ៍ជប៉ុនក្នុងរយៈពេល ១២ ខែទៀត ។

សមាគមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុនបានព្យាករថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុកដូចជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអ៊ែរឡាញ និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ All Nippon Airways នឹងខាតបង់ប្រាក់ចំណូលជាង ៤០០ ពាន់លានយ៉េនក្នុងរយៈពេលតែ ៤ ខែគិតត្រឹមខែឧសភាគឺអាក្រក់ជាងការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រហែល ៣០០ ពាន់លានយ៉េនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០០៨ គឺជា វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល។

ចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានបង្ហាញថាមនុស្សប្រមាណ ៦០០.០០០ នាក់បានឆ្លងវីរុសបង្កជំងឺរលាកសួត។ មន្ត្រីនៃអង្គភាពអាកាសចរណ៍បាននិយាយថា“ យើងច្រើនតែឃើញជើងហោះហើរជាមួយអ្នកដំណើរក្នុងខ្ទង់តែមួយ” ដែលក្នុងនោះអ្នកខ្លះហៅថា“ វិបត្តិដែលមិនធ្លាប់មាន” សម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះ។

សមាគមនេះបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកលែងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ពីការបង់ថ្លៃព្រលានយន្តហោះនិងពន្ធលើឥន្ធនៈយន្តហោះ៕