ប្រតិបត្តិករនិយាយថា ឧឡានTokyo Disneylandនឹងមិនបើកដំណើរការវិញមុនថ្ងៃទី ២០ មេសាឡើយ

0
តូក្យូ ៖ ប្រតិបត្តិករនៃសួនកម្សាន្តបាននិយាយថា យើងនឹងធ្វើការបិទជាថ្មីម្តងទៀត ការជាបណ្តោះអាសន្ន ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែកុម្ភៈ ដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសនេះ ទើបយើងមិនអាច បើកដំណើរការតាម គម្រោងឡើយ។

ប្រតិបត្តិករសួនឧទ្យាន Oriental Land Co និយាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថា ការបិទជាបណ្តោះអាសន្ននៅ Tokyo Disneyland និង Tokyo DisneySea ត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមទៀតដោយស្នើសុំបន្តពីរដ្ឋាភិបាល (រដ្ឋាភិបាល) ក្នុងការបដិសេធមិនឲ្យរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដូចជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងនៅបរទេស។

សេចក្តីប្រកាសដដែលបានបន្តថា ការបើកសួនកម្សាន្តឡើងវិញគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ឬលើសពីនេះ៕