សាលាដំបូង​និងអយក្យការអមសាលាដំបូង ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​ គោរព​ជូនពរ​ សម្តេច​ចៅហ្វាវាំង វរៈ​ជ័យ​ អធិបតី​ស្រីង្ការគង់​ សំ​អុល​ ឧបនាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ និង​ជា​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​បរមរាជវាំង​

0

សាលាដំបូង​និងអយក្យការអមសាលាដំបូង ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​ គោរព​ជូនពរ​ សម្តេច​ចៅហ្វាវាំង វរៈ​ជ័យ​ អធិបតី​ស្រី​ង្ការ​គង់​ សំ​អុល​ ឧបនាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ និង​ជា​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​បរមរាជវាំង​ ជាទី​គោរព​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​