​ទិន្នន័យ​សាកល្បង​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ដែល​ទើប​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បង្ហាញ​ថា​ ​វ៉ាក់សាំង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ​As​t​raZe​n​e​ca​ ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​៧​៦​ភាគរយ

0

​អង់គ្លេស​៖​ ​ក្រុមហ៊ុន​ ​អា​ស្រ្តាហ្សេណេ​កា​ ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ ​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១​៩​របស់​ខ្លួន​មានប្រសិទ្ធិភាព​៧​៦​ភាគរយ​ ​ក្នុង​ការ​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១​៩​ ​នេះ​បើ​តាម​ការ​វិភាគ​ថ្មី​ ​ដែល​ផ្អែកលើ​ទិន្នន័យ​សាកល្បង​ដ៏​ធំ​របស់​ខ្លួន​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ​ដែល​ទើប​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ ​។​

ក្រុមហ៊ុន​ ​អា​ស្រ្តាហ្សេណេ​កា​ ​បន្ថែម​ថា​ ​វ៉ាក់សាំង​របស់​ខ្លួន​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​៧​៦​ភាគរយ​ ​ជាជាង​៧​៩​ភាគរយ​ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១​៩​ ​ហើយ​ថា​ ​វា​នៅតែ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​១​០​០​ភាគរយ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដោយ​វី​រុ​ស​កូ​វី​ដ​១​៩​ ​។​

ការ​អះអាង​ខាងលើ​ ​ធ្វើឡើង​បន្ទាប់ពី​ក្រុមប្រឹក្សា​អ្នកជំនាញ​ឯករាជ្យ​ដែល​ត្រូវ​បាន​តែងតាំង​ដើម្បី​ត្រួតពិនិត្យ​ការសាកល្បង​នេះ​ ​បាន​សម្តែង​ការ​ព្រួយបារម្ភ​ថា​ ​ក្រុមហ៊ុន​ ​អា​ស្រ្តាហ្សេណេ​កា​ ​មិនបាន​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ទៅ​ក្នុង​តួលេខ​ដែល​បាន​ចេញផ្សាយ​ដំបូង​របស់​ខ្លួន​ទេ​ ​៕​ ​ប្រភព​៖​ R​e​u​t​e​rs