ឧត្តម​សេនីយ៍​ទោ​ អុំ.វណ្ណា​ បដិសេធ​ថា​មិន​មាន​ការ​ពាក់ព័ន្ធ​និងការរកស៊ីប្រមូលទិញឈើនោះឡើយ

0

អង្គភាពសារព័ត៌មាន ខេមរា. យើងខ្ញុំ សូមបកស្រាយបំភ្លឺ ពាក់ព័ន្ធករណីចុះផ្សាយព័ត៌មាន រឿងលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ អ៊ុំ វណ្ណា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ កាលពីថ្ងៃទី ១៥​ខែមករា​ឆ្នាំ​២០២២ ថាពាក់ព័ន្ធការរកស៊ីប្រមូលទិញឈើឲ្យក្រុមហ៊ុននោះ គឺជារឿងភាន់ច្រឡំទេ។
អង្គភាពសារព័ត៌មាន សូមអធ្យាស្រ័យ ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយប៉ះពាល់កិត្តិយសដល់ ឈ្មោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ អ៊ុំ វណ្ណា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច។