ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ដឧត្ដរមានជ័យ កើតសរសើតដល់សិស្ស ដែលប្រលងជាប់និទ្ទេសA និងថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូរអ្នកគ្រូនិងអាណាព្យាបាល

ខេត្ដឧត្ដរមានជ័យ៖ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ដឧត្ដរមានជ័យ សូមកោតសសើរ ដល់សិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យអន្លង់វែង ថ្នាក់ទី12 ឯកសណ្ធានឆ្នូត៣ ស ក្រហម ខៀវ បានប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតុទិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា ២០២២ បានដណ្តើមជ័យលាភីនិទ្ទេសA ចំនួន 5នាក់ នៅស្រុកអន្លង់វែង 6នាក់ ទូទាំងខេត្ត និងសូមថ្លែង​ អំណរគុណដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងគណះគ្រប់គ្រងសាលា មាតា បិតា បានគ្រប់គ្រង បង្វឹកបានល្អ និងសូមជូនពរក្មួយទាំងអស់គ្រប់និទ្ទេស បានជោគជ័យក្នុងជីវិតគ្រប់គ្នា និងសូមប្អូនមិនបានជាប់ សូមបន្តព្យាយាមឡើងវិញ និងមានសង្ឃឹមជានិច្ច និងជោគជ័យក្នុងជីវិតសិក្សាទាំងអស់គ្នា ។
នៅព្រឹកថ្ងៃទី23-ធ្នូ-2022 ÷
ចេញលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី05ខែធ្នូឆ្នាំ2022
មណ្ឌលប្រឡងទាំង3មណ្ឌល ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ មានដូចខាងក្រោម÷បេក្ខជនចុះឈ្មោះសរុប 1647នាក់ ស្រី 872នាក់
បេក្ខជនមកប្រឡង៖ 1604នាក់ស្មើនឹង 97,39% ស្រី 851នាក់ ស្មើ97,59%
បេក្ខជនបានប្រឡងជាប់ 1221នាក់ ស្មើ76,12% ក្នុងនោះស្រី683នាក់ ស្មើ80,26%

លទ្ធផលតាមផ្នែក បេក្ខជនចំណេះទូទៅ÷ 1377នាក់ ស្រី738នាក់ ជាប់ចំនួន1082នាក់ស្មើ78,58% ស្រី601នាក់ ភាគរយ81,44%
ស្វៃរិន ៖ 176នាក់ ស្រី 87នាក់ ជាប់ចំនួន118ស្មើ67,05% ស្រី71នាក់ ស្មើ81,61%
បំពេញវិជ្ជា ៖41នាក់ ស្រី 20នាក់ ជាប់ចំនួន20នាក់ស្មើ48,78% ស្រី11នាក់ ស្មើ55%
ស្វៃរិនបំពេញវិជ្ជា ៖ 10នាក់ ស្រី 1នាក់ ជាប់ចំនួន1នាក់ ស្មើ10% ស្រី0នាក់
លទ្ធផលរួមតាមនិទ្ទេស÷និទ្ទេស A សរុប 6នាក់ ស្រី5នាក់
ស្រុកអន្លង់វែង 5នាក់ ÷
1.ឈ្មោះ គ្រី កក្កដា ភេទស្រី វិ.អន្លង់វែង បន្ទប់2 តុ26
2.ឈ្មោះ ជួង រូស្សា ភេទ ស្រី វិ.អន្លង់វែង បន្ទប់3 តុ68ខេត្ត (ជាសិស្សពូកែគណិតលេខ1ថ្នាក់ខេត្ត)
3.ឈ្មោះ ប៉ែត និមល ភេទ ស្រី វិ.អន្លង់វែង បន្ទប់7 តុ158
4.ឈ្មោះ រតនៈ សុខនាង ភេទ ស្រី វិ.អន្លង់វែង បន្ទប់9 តុ217
5.ឈ្មោះ ស៊ន សុម៉ាវត្តី ភេទ ស្រី វិ.អន្លង់វែង បន្ទប់12 តុ291 (ជាសិស្សពូកែគណិតលេខ2ថ្នាក់ខេត្ត)
ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ 1នាក់÷
1-ឈ្មោះ ចាយ វីរៈ ភេទប្រុស វិ.ហស ត្រពាំងប្រាសាទ បន្ទប់2 តុ44

និទ្ទេស B ÷ សរុប 49នាក់ ស្រី29នាក់
និទ្ទេស C ÷ សរុប 215នាក់ ស្រី103នាក់
និទ្ទេស D ÷ សរុប 463នាក់ ស្រី260នាក់
និទ្ទេស E ÷ សរុប 488នាក់ ស្រី 286នាក់៕ដោយ៖ ចាន់ ធី