​អាវ​កាស​យានិក​ស្រី​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​របស់​រុស្ស៊ី​ឡើង​ទៅលើ​ស្ថានីយ​អាវ​កាស

0

​អាវ​កាស់​យានិក​ស្រី​ដ៏​ស្រស់​ស្អា​ត់របស់​រុស្ស៊ី​ឈ្មោះ Yelena Serova បាន​ឡើង​ទៅ​ស្ថានីយ៍​អាវ​កាស់​អន្តរជាតិ​ISS​ប្រកបដោយ​ជោគជ័យ​តាម​យាន​អាវ​កាស់​TMA-14M ។​

​នាង​Yelena Serova អា​អាវ​កាស់​យានិក​ដែល​បាន​ឡើង​ទៅលើ​អាវ​កាស់​លើក​ដំបូង​គេ​បង្អស់​ក្នុង​រយៈពេល​១៧​ឆ្នាំកន្លងមក​។​រួម​ដំណើរ​នៅក្នុង​ការហោះហើរ​នោះ​មាន អាវ​កាស​យានិក Alexander Samokutyayev ជា​ជនជាតិ​រុស្ស៊ិ​ដូចគ្នា និង​ម្នាក់​ទៅ​ឈ្មោះ​Barry Wilmore ជា​បុគ្គលិក​របស់​ណាហ្សា​។​

elena_serova

​អាវ​កាស់​យានិក​ទាំងនោះ​បាន​ឡើង​ទៅ​ស្ថានីយ៍​អាវ​កាស់​អន្តរជាតិ​តាំ​យាន​អាវ​កាស់​TMA-14M ដែល​បាញ​បង្ហោះ​ចេញ​ពី​ទីតាំង​អាវ​កាស់​Baikonur ស្ថិតនៅ​តំបន់​Kazakhstan​។ នៅ​ក្នុង​ការប្រកាស់​របស់​អង្គការ​អាវកាស់​រុស្ស៊ី​Roscosmos ឲ្យដឹងថា​យានអាវកា​ស​បាន​ធ្វើតំណើរ​ប្រកប​ដោយ​ជោ​ជ​ជ័យ​ទៅលើ​តារា​វិធី​ផែនដី​ហើយ​ត​ផ្ជាប់​ជាមួយ​ស្ថានីយ៍​អាវកាស់​អន្តរ​ជាតិ​ISS ក្រោយ​ការហោះហើរ​ជាង​៦​ម៉ោង​។ អាវ​កាស់​យាន​និក​ទាំងអស់​មាន​សុខភាព​ល្អប្រលើ​ធម្មតា​។​

​តាម​គម្រោង អាវ​កាស់​យានិក​ទាំង​បី​នាក់​ដែល​ទើបតែ​ឡើង​ទៅ​កាន់​ស្ថានីយ​អាវ​កាស់​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើការ​នៅ​ទីនោះ​រយៈពេល​១៦៩​ថ្ងៃ​ទើប​វិល​ទ្រ​ឡប់​មកកាន់​ផែនដី​វិញ​។ អ្វី​ដែល​គេ​គត់​សម្គាល់​នោះ​គឺ​អាកាស់យានិក​ស្រី​ដែល​មាន​រូបសម្បត្តិ​ស្រស់​ស្អាត​ជនជាតិ​រុស្ស៊ី​តំបូង​ឡើង​ទៅ​កាន់​ដែន​អាវ​កាស់​។ ស្ត្រី​ជនជាតិ​រុស្ស៊ី​ដំបូង​គេ​បង្អស់​ឡើង​ទៅ​កាន់​ស្ថានីយ​អាវ​កាស់​គឺ​នាង​Valentina Tereshkova កាលពី​ឆ្នាំ​១៩៦៣ ។​
​ចាប់តាំងពី​ស្ថានីយ​អាវ​កាស់​បង្កើតឡើង មាន​ស្ត្រី​ដល់​ទៅ​៥៧​នាក់​បាន​ឡើង​ទៅលើ​ស្ថានី​នៅ​លំហរ​អាកាស់ ហើយ​ក្នុងចំណោម​នោះ​មាន​ស្ត្រី​៤​នាក់​ស្លាប់​ដោយសារតែ​ការផ្ទុះ​ឆេះ​យាវ​អាវ​កាស់​ពេល​ហោះហើរ​៕​