ជើងហោះហើរ​១៤៥០​ជើង​ត្រូវ​លុប ចោល​ដោយសារ​អាកាសយានិក​ធ្វើ បាតុកម្ម​

0

​កាលពី​ថ្ងៃទី​១៩ ខែតុលា ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ Lufthansa របស់​អា​ល្លឺ ម៉​ង់​បាន​លុបចោល​ជើងហោះហើរ​ដល់ ទៅ​១.៤៥០​ជើង​ដោយសារតែ​អាកាស យានិក​ធ្វើបាតុកម្ម​រយៈពេល​២​ថ្ងៃ គឺ​ថ្ងៃទី ២០ និង​ថ្ងៃទី​២១ ខែតុលា ។​
ពេល​ដំបូង ការធ្វើ​បាតុកម្ម​បាន គំរាមកំហែង​លុបចោល​ជើង​ហោះ​ដល់ ទៅ​២.១៥០​ជើង ប៉ះពាល់​ដល់​អ្នកដំណើរ ២​សែន​នាក់ ។ ប៉ុន្ដែ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាស ចរណ៍​ដ៏​ធំ​បំផុត​នៅ​តំបន់​អឺរ៉ុប​មួយ​នេះ បាន​ស្វះ​ស្វែងរក​អាកាសយានិក​ផ្សេង ទៀត​មក​ជំនួស​ជួយ​ឱ្យជើង​ហោះហើរ ជាង​៧០០​ជើង​បន្ដ​ធ្វើដំណើរ​ដូចដើម នៅសល់តែ​ជាង​១.៤៥០​ជើង​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​ត្រូវ​លុបចោល ។
​សមាគម​ក្រុម​អាកាសយានិក​អា​ល្លឺ ម៉​ង់ Vereinigung Cockpit បាន ប្រកាស​ឱ្យដឹងថា ការធ្វើ​c

បាតុកម្ម​ចាប់ ផ្ដើម​នៅវេលា​ម៉ោង​១១ ម៉ោង​នៅក្នុង តំបន់ ថ្ងៃទី​២០ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៤ ។ ការធ្វើ​បាតុកម្ម​នោះ​ក៏​ធ្វើឱ្យ​រាំងស្ទះ​ដល់ ជើងហោះហើរ​ក្នុងស្រុក​ជាច្រើន​ជើង ផ្សេងទៀត​ផងដែរ ។​
​គួរបញ្ជាក់​ផងដែរ​ថា ការធ្វើ​បាតុកម្ម របស់​ក្រុម​អាកាសយានិក​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ នឹង​ផលប្រយោជន៍​របស់​ពួកគាត់​នៅ ពេលដែល​ចូល​និ​វត្ដ​ន៍ ។ បច្ចុប្បន្ន អាកាសយានិក​ចូល​និ​វត្ដ​ន៍​ក្នុង​អាយុ​៥៥cc

ប៉ុន្ដែ​ត្រូវ​ទទួលបាន​ប្រាក់បៀវត្សរ៍​ស្មើ ៦០​ភាគរយ ប្រៀបធៀប​នឹង​ប្រាក់​បៀ វត្សរ៍​បច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្ដែ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាស ចរណ៍ Lufthansa បាន​លុបចោល គម្រោង​ទាំងនោះ ដោយ​បង្កើន​អាយុ ចូល​និ​វត្ដ​ន៍​ដល់​អាយុ​៦១ ដើម្បី​កាត់ បន្ថយ​ការចំណាយ​សម្រាប់​ប្រាក់បៀវត្សរ៍ របស់​អ្នក​ដែល​ចូល​និ​វត្សរ៍ ។​