មេធាវីតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីង បាយអូថេក(ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌីបដិសេធលើការផ្សាយតាមអនឡាញ

0

លិខិតបដិសេធ.មេធាវីតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីង បាយអូថេក(ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី ជាដៃគូដាំដើមឈើ សហការណ៍ជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ មានទីតាំងស្ថិតនៅស្ថានីផ្សព្វផ្សាយ និងស្តារព្រៃឈើបឹងចារ ស្រុកសម្បូរ ខេត្តក្រចេះ និងស្រុកសៀមបូក ខេត្តស្ទឹងត្រែង សូមធ្វើការបដិសេធលើការផ្សាយតាម(អនឡាញ)៕