​ ​មេមាន់​ចម្លែក​ថែទាំ​ការពារ​បង្ហាត់បង្រៀន​ហ្វូង​កូន​ក្ងោក​

0

​ប្លែកៗ​៖ មេមាន់​ចម្លែក​មួយ​បាន​បង្រៀន​ហ្វូង​កូន​ក្ងោក​ជាច្រើន​ក្បាល​ដែល​ទើបនឹង​កើត​ដើម្បី​ចាប់​សត្វល្អិត​នៅក្នុង​ឧទ្យាន Jiangnan ទីក្រុង Jilin, ខេត្ត Jilin កាលពី​ថ្ងៃទី​៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2014 ។ នេះ​បើតាម​វេ​ប​សាយ​បរទេស​ចិន​ឆាយ​ណា​ដេលី កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​។​ ​តាមរយៈ​រូបភាព និង​ប្រភព​

ខាងលើនេះ គេ​ឃើញ​កូន​ក្ងោក 80 ឬ peachicks ត្រូវបាន​យកចិត្តទុកដាក់​ថែទាំ ការពារ បង្ហាត់បង្ហាញ​ពី​មេមាន់​សរុប​ចំនួន​៥​។ មេមាន់​បាន​នាំ​កូន​ក្ងោក​រក​ចំណី របៀប​រត់ រក​ចំណី​ជិត​ឆ្ងាយ បន្ទាប់ពី​ក្រាប​ពង​២៦​ថ្ងៃ ។ មើល​ហ្ន មេមាន់​ចំណាន​បាន​បណ្តើរកូន​ក្ងោក​ទាំង​ហ្វូងៗ​រក​ចំណី រត់​លេង​ជាដើម នៅ​កសិដ្ឋាន​ដ៏​ល្បី​មួយ​នេះ​៕Mother hens1 Mother hens1b Mother hens1c Mother hens1a