វៀតណាមរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ ស្តីពីកិច្ចដំណើរការ នៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

វៀតណាម: គណៈកម្មការរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា មហាសន្និបាតលើកទី១៣ របស់បក្សនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងចំនួន១.៥៨៧ រូប ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមមហាសន្និបាតបក្សទាំង១៣លើកតាំងពីមុនមក។ ទាក់ទងនឹងការទទួលយកយោបល់ របស់ប្រជាជន ចំពោះឯកសារដែលដាក់ជូនទៅមហាសន្និបាតលើកនេះ អ្វីទាំងអស់ក៏ប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ក្នុងស្មារតីជ្រាបយកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ព្រមទាំងមានការពិចារណាយ៉ាង ហ្មត់ចត់ និងគោរពចំពោះមតិយោបល់របស់ជនរួមជាតិទាំងមូលផងដែរ។

ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមវៀតណាមលោក Vo Van Thuong បានមានប្រសាសន៍ថា ឯកសារដែលដាក់ជូនមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៣ លើកនេះ គឺជាការរួមបញ្ចូលទាំង ប្រាជ្ញារបស់បក្សទាំងមូល កងទ័ពទាំងមូល រួមទាំងប្រជាជននៅឯបរទេសផងដែរ។ ការទទួលយកមតិយោបល់ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារស្តីពីបញ្ហាជាក់លាក់ ហេតុដូច្នេះ អាចនិយាយបានថា ឯកសារនេះគឺជារួមបញ្ជូលគ្នានូវប្រាជ្ញារបស់បក្សទាំងមូល ប្រជាជន ទាំងមូល និងកងទ័ពទាំងមូល ។

ទាក់ទិននឹងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសរបស់វៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំបន្តទៀត អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Nguyen Quoc Dung បានលើកឡើងថា ក្នុងឯកសារនៃមហាសន្និបាតលើកនេះក៏បានបង្ហាញនូវស្មារតីប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមគោលមាគ៌ាកិច្ចការបរទេសប្រកបដោយសន្តិភាព ឯករាជ្យ ម្ចាស់ការ ព្រមទាំងធ្វើពិពិធកម្ម និងធ្វើពហុភាវូបនីយកម្មនូទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសរបស់វៀតណាម។ លើសពីនេះទៀត វៀតណាមនឹងខិតខំលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងពហុភាគី និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែស៊ីជម្រៅ។ មហសន្និបាត នឹងកំណត់ផែនការឆ្ពោះទៅបង្កើតវិស័យ ការទូតលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងនិងទំនើបផងដែរ៕