អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មី នឹងប្រកាសចូលកាន់តំណែង នៅថ្ងៃទី០៤តុលានេះ

ខេត្តស្ទឹងត្រែង៖អភិបាលខេត្តថ្មី ឯកឧត្តម ស្វាយ សំអ៊ាង នឹងត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងថ្មី នៅលើដែនដីរដ្ឋ

បាលខេត្តស្ទឹងត្រែង នៅថ្ងៃទី០៤តុលានេះហើយ បន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រ បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្ទេរភារកិច្ចពីខេត្តមណ្ឌ
លគិរី មកបំពេញភារកិច្ចភារកិច្ចថ្មី! ដោយឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន អតិតអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង បានផ្ទេរភារកិច្ចទៅកាន់មុខតំណែងថ្មី ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ ៕