លោក ចេង ផាន់នី មេធាវី តំណាងឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ អ៊ុំ វណ្ណា បានចេញលិខិតបដិសេធ ចំពោះការចុះផ្សាយអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនខុសការពិត នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស កូនក្តីរបស់លោក ( សូមអានលិខិតទាំងស្រុង ខាងក្រោមនេះ )

0

លោកចេង ផាន់នី មេធាវី នៃក្រុមហ៊ុនស៊ីឌីអេស  ( CDS LAW FIRM)តំណាងឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ អ៊ុំ វណ្ណា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ បានធ្វើការបដិសេធ ចំពោះការចុះផ្សាយ អង្គភាពសារព័ត៌មាន  khemaradaily អង្គភាពសូមចូលរួមសោកស្តាយ និងសូមអធ្យាស្រ័យ ចំពោះភាន់ច្រឡំ និងការផ្សព្វផ្សាយប៉ះពាល់កិត្តិយសដល់ ឈ្មោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ អ៊ុំ​  វណ្ណា  និងសូមេមត្តាដោយការយោគយល់ ។

( សូមអានលិខិតខាងក្រោមនេះ )