ការផ្លាស់ប្តូរនៅប្រទេសជប៉ុនមានទំហំធំទូលាយ ខណៈGPIFសំឡឹងចូលទៅក្នុងសញ្ញាប័ណ្ណបរទេស

តូក្យូ  តម្លៃនៃការប្តូរប្រាក់យ៉េនទៅដុល្លារ នៅតែកើនឡើងមួយផ្នែក ដោយសារសញ្ញាបញ្ជាក់ថា មូលនិធិសោធន និវត្តន៍ដ៏ធំ របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន គ្រោងនឹងបង្កើន ការទិញសញ្ញាប័ណ្ណ នៅបរទេសនៅពេលពួកគេ ធ្វើសមតុល្យផល ប័ត្ររបស់ពួកគេឡើងវិញ។

ប្រភពបានអោយដឹងអំពី បញ្ហានេះបាននិយាយថា មូលនិធិវិនិយោគសោធននិវត្តន៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន (GPIF) ជាមូលនិធិសោធនធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិនិយោគរហូតដល់ ៣១ ភាគរយនៅក្នុងសញ្ញាប័ណ្ណបរទេស។ នោះនឹងមានច្រើនជាងពីរដងនៃការបែងចែកបច្ចុប្បន្ន ១៥ភាគរយ។

GPIF គ្រប់គ្រងថវិកាចំនួន ១៦៩ ពាន់ពាន់លានយ៉េន (១,៥២ ពាន់ពាន់លានដុល្លារ) គិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូបានប្តូរពីមូលធនក្នុងស្រុកដែលមិនមានប្រាក់ចំណេញទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសដែលជាវិធានការមួយដែលមូលនិធិសោធនផ្សេងទៀតអាចធ្វើត្រាប់តាមដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញល្អប្រសើរ។

ការចំណាយលើការប្តូរប្រាក់យ៉េនរយៈពេល ៣ ខែទៅជាដុល្លារបានបណ្តាលឱ្យមានចំនួន ១៣៩ ចំណុចជាមូលដ្ឋានលើអត្រាការប្រាក់អន្តរធនាគារក្នុងខែនេះដោយសារភាពតានតឹងនៅក្នុងទីផ្សារផ្តល់ប្រាក់ដុល្លារដែលបណ្តាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនេះបណ្តាលឱ្យមានការខ្វះខាតប្រាក់ដុល្លារ។

ធនាគារកណ្តាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការមិនធ្លាប់មានពីមុនមករួមទាំងការផ្តល់ជូននូវបណ្តាញប្តូរប្រាក់ដែលមានតម្លៃថោកតាមរយៈធនាគារកណ្តាលផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសាច់ប្រាក់ដុល្លារដែលបណ្តាលឱ្យការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណភាគច្រើនរួមតូច៕